Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ cho vay NOXH khi được bố trí nguồn vốn năm 2020

Mới đây, Ngân hàng Chính sách xã hội đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) về việc cấp thiết bố trí nguồn vốn từ ngân sách để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NOXH).Ngân hàng chính sách xã hội
Ngân hàng Chính sách xã hội sẵn sàng thực hiện chương trình NOXH ngay sau

khi được Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn. Ảnh Internet

Ngân hàng Chính sách xã hội cho hay, thực hiện cho vay hỗ trợ nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Ngân hàng đã chuẩn bị nhân lực, vật chất và xây dựng các quy trình nội bộ, sẵn sàng thực hiện chương trình NOXH ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn.

Về kiến nghị của HoREA: “Đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng chính sách tiết kiệm NOXH theo quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 100 (cá nhân, hộ gia đình phải thực hiện việc gửi tiền tiết kiệm NOXH với thời gian tối thiểu 12 tháng), nhằm tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình NOXH và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng NOXH”, Ngân hàng Chính sách xã hội lý giải, tiền gửi tiết kiệm của cá nhân, hộ gia đình là một phần trong nguồn vốn cho vay NOXH, Ngân hàng đã tập trung nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, xây dựng, lựa chọn phương án phù hợp và xin ý kiến các bộ, ngành.

Trên cơ sở đó, ngày 21/6 vừa qua, Ngân hàng Chính sách xã hội đã báo cáo và trình cấp có thẩm quyền quyết định lãi suất tiền gửi tiết kiệm của cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội bằng lãi suất cho vay nhà ở xã hội cho từng thời kỳ.