Người dân Đà Nẵng nên nộp tiền sử dụng đất sớm năm 2020

Đối với những trường hợp giải tỏa đã được bố trí đất tái định cư (TĐC) và có đất thực tế trước ngày 1/3/2011 mà chưa hoàn thành nộp tiền sử dụng đất, UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành chủ trương để nhằm giải quyết thấu đáo vấn đề này.

thủ tục nộp tiền sử dụng đất
Đà Nẵng thay đổi thủ tục nộp tiền sử dụng đất nhằm tạo thuận lợi cho người dân

Theo đó, sẽ thu tiền sử dụng đất theo giá đất TĐC cũ đã được phê duyệt trước đây đối với các trường hợp giải tỏa, được bố trí đất TĐC (không được nợ tiền sử dụng đất), đã có đất thực tế kể từ ngày 1/3/2011 đến ngày 30/6/2014 mà chưa hoàn thành thủ tục nộp tiền sử dụng đất nếu nộp tiền sử dụng đất trước ngày 31/12/2014. Còn nếu nộp sau ngày 31/12/2014 thì thu tiền sử dụng đất theo giá đất TĐC tại thời điểm hiện hành.

Nếu các trường hợp giải tỏa đã được bố trí đất TĐC và có đất thực tế trước ngày 1/3/2011 mà chưa hoàn thành nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng nộp tiền thì sẽ được thực hiện theo chính sách thu nợ tiền sử dụng đất chung của TP, thời điểm ghi nợ là thời điểm thông báo có đất thực tế.

Sẽ thu tiền sử dụng đất theo giá đất TĐC tại thời điểm hiện hành đối với các trường hợp được bố trí đất TĐC (không được nợ tiền sử dụng đất), nếu đã có đất thực tế kể từ ngày 30/6/2014 trở đi mà không hoàn thành thủ tục nộp tiền sử dụng đất theo quy định thì khi liên hệ làm thủ tục.