Người dân được quyền chọn chủ đầu tư xây lại chung cư xuống cấp năm 2020

Theo dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, chủ sở hữu căn hộ sẽ được chọn chủ đầu tư và không phải đóng lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) khi xây dựng lại chung cư.

Dự thảo này hiện đang Bộ Xây dựng lấy ý kiến trước khi trình lên Chính phủ ban hành. Theo đó, trong trường hợp không phá dỡ mà chỉ triển khai dự án cải tạo nhà chung cư, những chủ sở hữu có nghĩa vụ góp vốn để thuê nhà thầu xây dựng chuyên ngành tiến hành việc sửa chữa, cải tạo nhà chung cư đó theo đúng quy định của pháp luật đối với quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

Trong trường hợp nhà chung cư nguy hiểm cần xây dựng lại và chung cư hư hỏng nặng phải phá dỡ thì các tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất tại dự án xây dựng lại nhà ở chung cư được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản góp vốn hoặc đầu tư vốn để xây dựng lại chung cư.chung cư cũ
Nếu quy hoạch cho phép thì không hạn chế chiều cao khi xây dựng

lại nhà chung cư (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, chủ sở hữu được tham gia góp vốn cùng các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để thực hiện dự án xây dựng lại nhà ở chung cư theo hình thức góp vốn bằng tiền hoặc có thể bằng diện tích đất ở, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc dự án (nếu có).

Đối với trường hợp các chủ sở hữu nhà chung cư lựa chọn các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia góp vốn hoặc tham gia đầu tư vốn để triển khai xây dựng lại nhà chung cư mà có từ hai doanh nghiệp trở lên đăng ký tham gia đầu tư thì đơn vị được lựa chọn là doanh nghiệp đạt tỷ lệ ý kiến chấp thuận cao nhất của các chủ sở hữu.

Theo dự thảo Nghị định, trong trường hợp chủ sở hữu nhà ở chung cư được bố trí căn hộ mới nhưng phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích, các chủ sở hữu này nếu có nhu cầu vay vốn thì sẽ được Nhà nước xem xét, hỗ trợ cho vay ưu đãi nhằm thanh toán khoản tiền chênh lệch ở đó theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

Đặc biệt, các chủ sở hữu này không phải nộp lệ phí trước bạ khi làm thủ tục cấp sổ đỏ. Ngoài ra, dự thảo quy định, UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế quyết định cho phép chủ đầu tư dự án xây dựng lại nhà ở chung cư được phép điều chỉnh tăng hệ số sử dụng đất tối thiểu lên gấp 3 lần hệ số sử dụng đất trong quy hoạch cũ của khu vực dự án, nếu quy hoạch của khu vực dự án cho phép thì không hạn chế chiều cao công trình.