Công khai thông tin về tố cáo trong lĩnh vực đất đai là một nội dung đáng chú ý tại dự thảo thông tư xây dựng hệ thống thông tin đất đai do Bộ TN&MT vừa soạn thảo.

Cụ thể, hệ thống thông tin về đất đai sẽ có các thông tin về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, thông tin về quy hoạch sử dụng đất, thông tin về địa chính, thông tin về giá đất… để người dân được biết thông tin về từng thửa đất.Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự thảo cũng cho biết thông tin đất đai tại trung ương và địa phương được kết nối thông qua mạng diện rộng của ngành TN&MT hoặc mạng chuyên dụng của cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm tích hợp và đồng bộ dữ liệu giữa các cấp.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu khai thác thông tin phải đăng ký qua cổng thông tin đất đai tại trung ương hoặc cổng thông tin đất đai cấp tỉnh. Sở TN&MT chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương xây dựng và vận hành cổng thông tin đất đai.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Người dân sẽ được cấp thông tin về từng thửa đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay