Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa có Công văn số 11727/SXD-QLN liên quan đến dự án nhà ở xã hội An Trung 2 (đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) do Liên doanh DMC & 579 làm chủ đầu tư.

Cụ thể, sau khi Liên doanh DMC & 579 có báo cáo số 122-18/BC-LD.DMC.579 về danh sách 324 đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội tại Block C, dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu Liên doanh DMC & 579 thông báo cho người mua nhà ở xã hội An Trung 2 chấp hành một số yêu cầu quan trọng.

Theo đó, trong thời gian tối thiểu 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở theo hợp đồng đã ký kết với bên bán, bên cho thuê mua, người mua, thuê nhà ở xã hội không được phép thế chấp (ngoại trừ trường hợp thế chấp với ngân hàng để vay tiền mua, thuê chính căn hộ đó) và không được chuyển nhượng nhà ở dưới mọi hình thức.Chung cư thu nhập thấp An Trung 2
Block C dự án Chung cư thu nhập thấp An Trung 2 sắp đưa vào khai thác. Ảnh: HC

Người mua, thuê nhà ở xã hội An Trung 2 chỉ được phép bán lại, thế chấp hoặc cho thuê sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đối với người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho các đối tượng có nhu cầu, bên cạnh các khoản phải nộp, bên bán căn hộ nhà chung cư còn phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó. Trường hợp bán nhà ở xã hội thấp tầng liền kề thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất, tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán nhà ở.

Nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhầ ở xã hội trong thời hạn chưa đủ 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước (trong trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư); bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở; bán lại cho chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (trong trường hộ mua, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách), với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng đề nghị Liên doanh DMC & 579 phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm tránh trường hợp sang nhượng, cho thuê lại, cho mượn căn hộ không đúng quy định và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại Block C dự án chung cư cho người thu nhập thấp An Trung 2. Trường hợp phát hiện việc sang nhượng, cho thuê lại, cho mượn căn hộ không đúng quy định thì Liên doanh DMC & 579 phải báo cáo về Sở Xây dựng Đà Nẵng xử lý theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 63 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Người mua dự án NOXH An Trung 2 không được chuyển nhượng trong 5 năm
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay