Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND, trong đó có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng cụ thể vừa được UBND TP Hà Nội vừa ban hành.

Quyết định đã “quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND TP Hà Nội được các Nghị định của Chính phủ và Luật Đất đai 2013 giao về đăng ký biến động về sử dụng đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư,cá nhân nước ngoài,  người Việt Nam định cư ở nước ngoài; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  tài sản khác gắn liền với đất và quyền sở hữu nhà ở; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao xen kẹt, ao liền kề và đất vườn trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Người mua nhà ở chung cư mini
Người mua nhà ở chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ

Dưới đây là quy định về việc cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở chung cư mini quy định tại Điều 22 của quyết định này:

1. Nhà ở do cá nhân, hộ gia đình xây dựng có từ hai tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ hai căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín (có các phòng chức năng riêng biệt, diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30m2 và đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại Điều 70 của Luật Nhà ở) là nhà chung cư mini.

2. Cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà chung cư mini thay mặt người mua căn hộ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các căn hộ đó khi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Căn hộ của nhà chung cư mini được xây dựng theo Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp, bảo đảm quy hoạch xây dựng đô thị đối với khu vực đã có quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì được cấp Giấy chứng nhận với hình thức sử dụng đất là sử dụng chung. Trường hợp công trình xây dựng không có Giấy phép hoặc xây dựng sai phép thì cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà chung cư mini không được cấp Giấy chứng nhận.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Người mua nhà ở chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận QSDĐ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay