Nhà cao tầng tại các thành phố lớn chưa được kiểm soát tốt năm 2020

Tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành xây dựng tổ chức ngày 4/1, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra những đánh giá về kết quả đạt được và chỉ ra các tồn tại cần khắc phục.

Một hạn chế mà Phó thủ tướng chỉ ra là tại các đô thị lớn, việc kiểm soát tầng cao, mật độ dân số vẫn chưa hiệu quả. So với yêu cầu phát triển, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch còn khá chậm. Nhiều đồ án quy hoạch vẫn có chất lượng khá thấp, thiếu tính kết nối, đồng bộ.

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, năm 2019 được xác định là năm bứt phá về hoàn thiện thể chế, bứt phá về đổi mới sáng tạo, bứt phá về huy động nguồn lực để phát triển đất nước. Do đó, ngành xây dựng được giao nhiệm vụ thực hiện 3 nội dung gồm: “bứt phá cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh; bứt phá về chất lượng đô thị, công trình xây dựng, chất lượng các sản phẩm vật liệu xây dựng và bứt phá về nhà ở xã hội.”

thị trường bất động sản 2019
Trong năm 2019, thị trường bất động sản được Bộ Xây dựng đánh giá vẫn sẽ tăng trưởng

tốt. Ảnh minh họa: Ngọc Dương

Trong báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển năm 2019, Bộ Xây dựng đánh giá thị trường bất động sản cơ bản được kiểm soát, tiếp tục tăng trưởng, chưa có dấu hiệu bất thường, cực đoan lớn. Hàng hóa có cơ cấu ngày càng đa dạng hơn, được điều chỉnh từng bước để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhiều tầng lớp người dân và thị trường. Bộ Xây dựng cung cấp số liệu cho biết, trong 9 tháng năm 2018, doanh số thị trường bất động sản tăng 4,12% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp bất động sản đăng ký mới là hơn 3.000 doanh nghiệp, tăng 44,2% so với cùng kỳ.

Bộ Xây dựng cũng thống kê được tổng vốn đầu tư vào các dự án bất động sản đang triển khai đạt khoảng 3,5 – 4 triệu tỉ đồng. Tính đến quý III/2018, tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản cũng đạt hơn 465.000 tỉ đồng (giảm 2,84% so với quý II/2018). Tính đến ngày 20/12/2018, giá trị tồn kho bất động sản giảm khoảng hơn 2.500 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2017, còn khoảng hơn 22.800 tỉ đồng. Ngoài ra, trong năm 2018, cả nước đã hoàn thành được khoảng 58 triệu m2 nhà ở, đưa diện tích bình quân nhà ở toàn quốc lên 24 m2 sàn/người. Giá trị sản xuất toàn ngành xây dựng theo ghi nhận của Bộ có tốc độ tăng trưởng đạt hơn 9,1%.