Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa chỉ đạo về việc xác lập quyền sở hữu nhà ở trong khuôn viên nhà biệt thự được quản lý theo quy chế do thành phố ban hành.

Nhà xây dựng trong khu biệt thự bảo tồn không được cấp sổ đỏ năm 2020 2

Theo đó, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng không làm thủ tục xác lập sở hữu nhà ở; Ủy ban Nhân dân các quận không làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà biệt thự thuộc nhóm 1, nhóm 2.

Đối với các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất trống trong khuôn viên nhà biệt thự thuộc nhóm 3, Sở Xây dựng sẽ làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở và Ủy ban Nhân dân các quận xét cấp sổ đỏ đối với diện tích đất và diện tích công trình xây dựng, song phải đảm bảo vị trí và khoảng cách với nhà biệt thự chính theo quy định.


Trước đó, ngày 4/12/2014, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung ưu tiên bảo tồn.

Trong đó, các biệt thự cũ cần được ưu tiên bảo tồn là những biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 và có đầy đủ các tiêu chí sau: có giá trị lịch sử, văn hóa, chính trị (15 điểm); có giá trị về nghệ thuật kiến trúc (35 điểm); có giá trị về quy hoạch, cảnh quan đô thị (20 điểm); có tính nguyên bản (20 điểm); công năng, sở hữu (10 điểm). Căn cứ tiêu chí bảo tồn, tôn tạo, biệt thự được phân thành 3 nhóm: biệt thự nhóm 1 (trên 70 điểm đến 100 điểm); biệt thự nhóm 2 (từ 50 điểm đến 69 điểm); biệt thự nhóm 3 (dưới 50 điểm).


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Nhà xây dựng trong khu biệt thự bảo tồn không được cấp sổ đỏ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay