Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ cấp sổ đỏ cho nhà xây sai thiết kế nếu đảm bảo phù hợp quy hoạch. Đây là một trong những chỉ đạo mới nhất của UBND Tp.HCM cho các sở ngành, quận, huyện.


Theo đó, để hoàn thành tiến độ cấp sổ đỏ cho dân trước ngày 30/9/2013 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Tp.HCM cho phép cấp sổ theo hạn mức đất ở đối với những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định, nhưng đã làm nhà ở ổn định, lâu dài; cấp sổ cho những trường hợp xây sai thiết kế, nhưng vẫn phù hợp với quy hoạch chung; cho nợ và cấp sổ đỏ cho những hộ dân không có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất.


 
Nhà xây sai thiết kế vẫn được cấp sổ đỏ nếu phù hợp quy hoạch năm 2020 2

Ảnh minh họa
Đối với các dự án phát triển nhà ở, cho phép cấp sổ những người mua nhà đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, những trường hợp chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính vẫn được cấp, nhưng ghi rõ số tiền nợ trên giấy chứng nhận… Theo thống kê, từ nay đến tháng 9, Tp.HCM cần phải hoàn tất việc cấp giấy cho khoảng 300.000 hồ sơ, tuy nhiên, tỷ lệ cấp giấy hiện nay rất thấp. Do vậy, Tp.HCM chỉ đạo sở Tài nguyên và môi trường phải phối hợp với các quận, huyện để rà soát, quy trách nhiệm cụ thể đối với các chủ đầu tư chây ì, không cấp giấy cho dân.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Nhà xây sai thiết kế vẫn được cấp sổ đỏ nếu phù hợp quy hoạch
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay