Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa tổ chức thanh tra việc quản lí sử dụng đất đai, thực hiện nghĩa vụ ngân sách tại các tổ chức sự nghiệp công, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tại TP Vinh phát hiện nhiều nhiều sai phạm…

Kiểm tra 204 khu đất do 204 tổ chức sự nghiệp công, tổ chức xã hội nghề nghiệp đang sử dụng  thì có 105 khu đất của 92 tổ chức với tổng diện tích 796.439,32m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm 45% tổ chức được kiểm tra.

Kiểm tra 594 khu đất của 386 tổ chức kinh tế đang sử dụng thì có 140 khu đất của 67 tổ chức, với tổng diện tích 1.081.164,61m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chiếm 17,4% tổ chức được kiểm tra. Có 112 khu đất của 60 tổ chức kinh tế với diện tích 889.189,85m2 chưa lập hồ sơ thuê đất.

Nguyên nhân, các tổ chức sự nghiệp công được Nhà nước giao đất xây trụ sở, văn phòng, trường học, người đứng đầu không lập hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với các tổ chức kinh tế xin thuê đất, cấp đất nay không có nhu cầu sử dụng các quyền thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như: Công ty Xăng dầu, Công ty Điện lực, Công ty Cấp nước, Ngân hàng Thương mại thì giám đốc không lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong những năm qua Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết hồ sơ thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quá chậm. UBND thành phố Vinh thiếu đôn đốc, chỉ đạo các tổ chức lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 13/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Về chấp hành chính sách pháp luật quản lí, sử dụng đất, kiểm tra 204 tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công, phát hiện 3 tổ chức để cá nhân lấn chiếm  diện tích 473,7m2: Trường  Tiểu học Hưng Dũng 2 cắt 140m2  đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Vương Hoàn Đức sử dụng từ năm 2010. Công ty này đã xây bờ rào khu đất trên. Trường Tiểu học Hưng Hoà cho hai hộ cá nhân làm nhà ở, diện tích 119,7m2 nằm ngoài khuôn viên nhà trường. UBND phường Cửa Nam sử dụng 214m2 đất của Trường Tiểu học Cửa Nam 1 xây ki-ốt cho một số cá nhân kinh doanh. Những sai phạm như đã nêu các tổ chức đã vi phạm điểm 2, Điều 109, Luật Đất đai.Nhiều sai phạm trong quản lí, sử dụng đất ở TP Vinh (Nghệ An) năm 2020 2
Dự án Trung tâm Thương mại ở 176 đường Nguyễn Du, phường Bến Thuỷ, diện tích 3.772m2 do Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư chưa có quyết định chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, đã triển khai xây dựng từ năm 2010

Dự án Trung tâm Thương mại ở 176 đường Nguyễn Du, phường Bến Thuỷ, diện tích 3.772m2 do Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư chưa có quyết định chuyển đổi từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, đã triển khai xây dựng từ năm 2010.

Có 11 tổ chức sự nghiệp công sử dụng 10.300m2 đất  vào mục đích kinh doanh như xây dựng ki-ốt cho thuê, nhà hàng, làm sân bóng cỏ nhân tạo vi phạm điểm 1, Điều 107, Luật Đất đai.

Kiểm tra quản lí, sử dụng đất của 386 tổ chức kinh tế, có 2 tổ chức để đất bị lấn chiếm 1.204m2. Có 19 tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích để cho hộ cá nhân xây dựng nhà kiến cố, xây dựng ki-ốt cho thuê trái với quy định pháp luật với tổng diện tích 11.682m2. Có hai tổ chức sử dụng đất không đúng quy hoạch với diện tích 2.140m2. Hai tổ chức sử dụng đất liên kết, liên doanh trái quy định, 1.535,1m2, hai tổ chức chuyển đổi mục đích không có quyết định của cấp có thẩm quyền 7.772m2. Đó là Trung tâm Thương mại và nhà ở tại phường Bến Thuỷ 3.772m2 do Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng đã thực hiện đầu tư dự án từ năm 2010. Dự án Trạm bơm tăng áp lực tại xã Hưng Hòa 4.000m2 do Công ty cấp nước Nghệ An làm chủ đầu tư chưa có quyết định chuyển đổi mục đích đã xây dựng trạm bơm đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Có 2 tổ chức không còn hoạt động, không sử dụng đất, để đất bị tổ chức, cá nhân khác sử dụng 5.721,1m2. Cụ thể tại xóm 13 xã Hưng Lộc 3.439,1m2 do Trung tâm Kĩ thuật xây lắp điện và XNK Nghệ An quản lí, nhưng từ năm 2005 trung tâm này không còn hoạt động. Từ đó đến nay Đất do Công ty Cổ phần Việt Thắng làm kho bãi bán vật liệu xây dựng. Cũng ở tại xóm 13 xã Hưng Lộc 2.282m2 do Xí nghiệp Vật tư sản xuất quản lí đã ngừng hoạt động từ năm 2006, một số hộ xây dựng ki-ốt kinh doanh. v.v…

Để xảy ra nhiều sai phạm là do ý thức của các tổ chức được giao đất còn yếu kém. Có tình trạng trục lợi cho cá nhân. Các cơ quan như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh thiếu tinh thần trách nhiệm. Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế Nghệ An không phối hợp quản lí sử dụng đất, quản lí thực hiện nghĩa vụ ngân sách dẫn đến một số tổ chức chây ỳ không nộp thuế như Công ty Môi trường Đô thị Nghệ An, HTX Xuân Thành, Công ty Cây xanh công viên, Công ty Cấp nước… Có 12 tổ chức đang nợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất với tổng số 99.846.387.000 đồng. Có 5 tổ chức đang nợ lớn như Công ty Cổ phần Trung Long nợ tiền thuê đất 23.415.359.000 đồng; Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh chuyển đổi mục đích chưa nộp tiền sử dụng đất Dự án khu nhà ở Trung tâm Thương mại  với tổng số tiền 22.396.708.000 đồng, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Vinh nợ tiền sử dụng đất Dự án tại phường Cửa Nam và Nghi Kim 33.945.036.000 đồng, Công ty Vật tư tổng hợp Nghệ Tĩnh nợ tiền sử dụng đất dự án tại đường Nguyễn Thị Minh Khai 31.497.689.000 đồng…

Có 7 tổ chức sự nghiệp công sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, dịch vụ mà không kê khai nộp tiền thuê 8.804 m2, số tiền đất phải truy thu là: 84.261.445 đồng. Có 12 tổ chức kinh tế không kê khai, kê khai thiếu diện tích, áp sai đơn giá thuế 84.702,37m2, số tiền sai phạm là 1.192.881.424 đồng.

 Sai phạm về quản lí, sử dụng đất đai, thực hiện nghĩa vụ ngân sách trên địa bàn thành phố Vinh quá lớn, để xảy ra liên tục nhiều năm. Đề nghị UBND tỉnh Nghệ An cần xử lí nghiêm túc những tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng trên và chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với UBND thành phố Vinh thu hồi đất cá nhân, tổ chức không sử dụng, đôn đốc các tổ chức lập hồ sơ xin thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Xem xét xử lí Dự án Khu Nhà ở và Trung tâm Thương mại tại số 176, đường Nguyễn Du, phường Bến Thuỷ, do Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh làm chủ đầu tư, xử lí khu đất xây dựng Trạm bơm tăng áp tại xã Hưng Hoà do Công ty cấp nước Nghệ An làm chủ đầu tư. Cục Thuế Nghệ An đưa vào bộ thuế với các tổ chức sự nghiệp công, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội nghề nghiệp sử dụng đất vào mục đích kinh doanh nhưng chưa kê khai. Những cá nhân, tổ chức cố tình không lập bộ thuế, lập bộ thuế sai phải xử lí kỉ luật…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Nhiều sai phạm trong quản lí, sử dụng đất ở TP Vinh (Nghệ An)
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay