Từ tháng 1/2018, Chính phủ quy định nhà, đất công sản không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi.thu hồi nhà, đất công sản
Nhà, đất công sản không sử dụng liên tục quá 12 tháng sẽ bị thu hồi. Ảnh minh họa

Các loại tài sản công gồm: Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng; xe  ôtô; thiết bị, máy móc và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Nghị định 167/2017 về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, có hiệu lực từ tháng 1/2018, nhà, đất là tài sản công sẽ bị thu hồi trong các trường hợp dưới đây:

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng liên tục quá 12 tháng;

– Sử dụng nhà, đất không đúng quy định mà phần diện tích sử dụng không đúng quy định có thể tách thành cơ sở độc lập;

– Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp cũ của cơ quan, đơn vị, tổ chức sau khi được giao hoặc đầu tư xây dựng trụ sở, cơ sở tại địa điểm mới mà không được phê duyệt dưới các hình thức theo quy định;

– Bán, tặng cho, chuyển nhượng, góp vốn, sử dụng nhà, đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định;

– Nhà, đất được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm nhưng không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng do thay đổi tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ;

– Cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại cho Nhà nước và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Những trường hợp nhà, đất công sản sẽ bị thu hồi từ tháng 1/2018
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay