Nợ gốc chưa xong lại chồng lãi phạt năm 2020

UBND Tp.HCM vừa tổng hợp báo cáo tình hình bàn giao nhà tái định cư của 12 quận/huyện, theo đó có tới 694 hộ thuộc diện mua trả góp nhà tái định cư (TĐC) đang chậm trễ thanh toán theo hợp đồng vì hoàn cảnh khó khăn.

Theo hợp đồng mua nhà, không chỉ chậm trả nợ gốc, các hộ dân trên còn chịu thêm tiền phạt do chậm nộp với cách tính lãi suất khá cao khiến họ càng khó có khả năng thanh toán.

Tiền phạt nhiều hơn nợ gốc

16 hộ dân thuộc quận 1 nằm trong diện được mua nhà TĐC trả góp nhưng họ không có khả năng thanh toán nợ theo kỳ hạn chưa kể các khoản lãi phát sinh. Theo đại diện của quận này, một số hộ dân kể từ khi mua nhà đến nay mới chỉ trả được một lần đầu đúng bằng số tiền được nhận bồi thường. Suốt 10 năm qua họ không trả được thêm khoản nào do đó số nợ lãi phát sinh còn cao hơn cả số nợ gốc ban đầu.Nhà tái định cư
Một dự án nhà ở tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Ảnh: Người lao động

Quận có số hộ nợ nhiều nhất Bình Thạnh với 362 hộ hiện vẫn chưa thanh lý hợp đồng vì chưa thể đóng lãi phạt chậm thanh toán. Ngoài ra còn có 229 trường hợp chưa trả xong lãi phạt từng năm theo lãi suất cho vay. Riêng những hộ thuộc diện giải tỏa dự án kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè do có hoàn cảnh quá khó khăn nên TP đã đồng ý chủ trương chỉ tính lãi phạt khi đã hết thời gian trả góp tiền mua nhà. Tuy vậy, sau nhiều năm những hộ dân này vẫn chưa thể trả dứt điểm tiền mua nhà.

Chỉ được miễn phạt chậm một năm?

UBND quận 1 cho biết, do hợp đồng mua nhà có hiệu lực 10 năm, các hộ mua nhà đều đã có tới 10 năm chịu tính thêm lãi suất phạt nên nợ tiền phạt do chậm nộp còn cao hơn số tiền mua nhà. Do đó, UBND Quận 1 đã kiến nghị sau khi hợp đồng hết hiệu lực sẽ không tính lãi suất phạt do chậm nộp. Đến khi người mua thanh toán xong số tiền mua nhà theo hợp đồng và các khoản lãi do trễ hạn (chỉ trong 10 năm hợp đồng có hiệu lực) thì quận sẽ cấp giấy chứng nhận nhà cho họ.

UBND quận Bình Thạnh cũng đề xuất luôn cách tính cụ thể như sau: Sau khi hết hạn trả tiền mua nhà theo quy định thì mỗi ngày chậm nộp các hộ sẽ bị phạt 0,02% tổng số tiền chưa thanh toán. Còn phía quận 7 thì đề nghị trường hợp các hộ TĐC không thể trả góp trong thời gian quy định sẽ được chuyển qua hình thức thuê nhà. Trong khi đó, UBND Quận 3 tỏ ra mạnh tay hơn khi kiến nghị thu hồi nhà ở của 2 hộ dân không chịu thanh toán cũng không ký hợp đồng dù đã được mời nhiều lần.

Sau khi tổng hợp báo cáo của các quận/huyện trên địa bàn, Sở Tài chính đã kiến nghị TP các giải pháp để thống nhất trong việc tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng thanh toán tiền mua nhà TĐC. Theo đó, giải pháp mà Sở đưa ra khác với kiến nghị của các quận/huyện. Cụ thể, với những hộ dân vẫn trong thời hạn trả góp tiền mua nhà thì thực hiện theo hợp đồng ký kết. Những hộ trả sớm hơn thời hạn sẽ được giảm 2%/năm nhưng tổng mức giảm trừ không vượt quá 10% số tiền trả nợ trước hạn.

Đối với các hộ hợp quá hạn, Sở Tài chính đề xuất sẽ không tính lãi suất phạt do chậm thanh toán nhưng chỉ được áp dụng trong thời hạn 1 năm. Quá thời hạn này, các hộ dân vẫn phải nộp tiền phạt do chậm nộp theo đúng quy định.

Hiện Tp.HCM đã giao Sở Tài chính lấy ý kiến của các sở/ngành, quận/huyện nhằm thống nhất chủ trương và thực hiện theo kiến nghị của Sở.