“Nới” chính sách về nhà ở cho lực lượng vũ trang và công chức năm 2020

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan của TP Hà Nội và Tp.HCM nghiên cứu dự thảo sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về nhà ở cho một số nhóm đối tượng.

Đối tượng chính là những người thuộc gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, người có thu nhập thấp tại đô thị, người nghèo tại khu vực nông thôn trên địa bàn hai thành phố.
"Nới" chính sách về nhà ở cho lực lượng vũ trang và công chức | ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn internet

Bộ Xây dựng vừa đề nghị TP Hà Nội và Tp.HCM phối hợp thực hiện chiến lược phát triển nhà ở, giai đoạn 2012-2015. Theo đề nghị, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với hai thành phố nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách có liên quan, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở hằng năm và dài hạn.

Dự thảo chương trình phối hợp với TP Hà Nội đặt mục tiêu trong giai đoạn 2012 – 2015 phấn đấu xây dựng khoảng 3,2 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, trong đó nhà ở để bán, cho thuê đối với người thu nhập thấp tại đô thị khoảng 1,1 triệu m2 sàn (đáp ứng 15.500 căn hộ) và nhà ở cho công nhân là 1,5 triệu m2 sàn (đáp ứng 230 nghìn người).

Dự thảo chương trình phối hợp với Tp.HCM cũng đặt mục tiêu giai đoạn 2012-2015 phấn đấu thực hiện xây dựng khoảng 2,7 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, trong đó nhà ở để bán, cho thuê đối với người thu nhập thấp tại đô thị là 1,3 triệu m2 sàn (đáp ứng 17.500 căn hộ) và nhà ở cho công nhân là 800 nghìn m2 sàn (đáp ứng 93 nghìn người).

Trên cơ sở các cơ chế, chính sách chung do Chính phủ ban hành, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan của TP Hà Nội và Tp.HCM nghiên cứu dự thảo sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách về nhà ở cho các đối tượng chính sách, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, người có thu nhập thấp tại đô thị, người nghèo tại khu vực nông thôn trên địa bàn hai thành phố.

Dự thảo tập trung hoàn thiện một số cơ chế, chính sách về phát triển và quản lý nhà ở cho thuê, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch. Dự kiến, việc xác định các chỉ tiêu phát triển nhà ở trong năm 2012 của TP Hà Nội và Tp.HCM sẽ hoàn thành trong tháng 5/2012

(Theo CAND)