Theo Bộ Xây dựng, luật Nhà ở hiện hành quy định không cụ thể, không rõ ràng về nơi để xe ô tô mà chỉ quy định nơi để xe nói chung là thuộc phần sở hữu chung. Đây là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc tranh chấp, khiếu nại giữa người mua căn hộ và chủ đầu tư đối với phần diện tích là nơi để xe ô tô.

quan lý chung cư
Quản lý chung cư đang là vấn đề nổi cộm của kinh tế và xã hội

Trên thực tế không phải tất cả hộ dân trong nhà chung cư đều sở hữu ô tô. Nếu quy định chỗ để xe ô tô thuộc sở hữu chung thì khi tính giá bán căn hộ, chủ đầu tư sẽ phân bổ giá trị của nơi để xe ô tô vào giá bán căn hộ. Điều này dẫn đến sự bất bình đẳng giữa những chủ sở hữu căn hộ có ô tô và chủ sở hữu căn hộ không có ô tô.

Để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2010 hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nghị định có quy định cụ thể về nơi để xe ô tô, cụ thể: “Đối với khu vực để xe ô tô thì phải xây dựng theo quy chuẩn xây dựng nhưng do chủ đầu tư quyết định thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư”.

Theo Bộ Xây dựng, kể từ khi Nghị định 71 ban hành, trên thực tế đã không còn xảy ra các tranh chấp, khiếu nại giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ đối với phần diện tích này. Nhằm kế thừa và nâng tầm hiệu lực pháp lý của quy định này, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã pháp điển hóa quy định nêu trên.

Do vậy, trong dự thảo báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số vấn đề lớn của dự thảo Luật Nhà ở,  Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Pháp luật của Quốc hội không đưa vào đó vấn đề nơi để xe ô tô thuộc sở hữu chung.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Nơi để xe ô tô nên thuộc sở hữu chung
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay