Phải chấm dứt tình trạng trễ hẹn hồ sơ trong 6 tháng đầu năm 2017 năm 2020

Đó là chỉ đạo của ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM tại buổi làm việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được tổ chức chiều 7/2.

hồ sơ đất đai
Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM chỉ đạo phải chấm dứt tình trạng

trễ hẹn hồ sơ trong 6 tháng đầu năm 2017 (Ảnh: Internet)

Theo báo cáo của Sở TN&MT, đầu năm 2016, Tp.HCM đã xảy ra tình trạng quá tải hồ sơ do vướng thẩm quyền trong lĩnh vực cấp đổi giấy chứng nhận theo quy định của Luật Đất đai 2013 (phải gom về một mối là Sở TN&MT). Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn lên đến hơn 30%. Đến nay, dù đã được kéo giảm nhưng tỷ lệ này vẫn còn ở mức khoảng 10%.

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố, ông Phạm Ngọc Liên báo cáo, vướng mắc trên vừa được tháo gỡ khi Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017 sửa đổi Nghị định 43/2015 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Theo đó, khi đăng ký biến động nhà, đất, người dân chỉ cần tới văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện. Ông Liên nói: “Từ ngày 3/3, thời điểm Nghị định 01 có hiệu lực, tình trạng trễ hẹn hồ sơ sẽ kéo giảm đến mức thấp nhất và hướng tới không còn hồ sơ trễ hẹn”.

Ông Lê Văn Khoa chỉ đạo, Sở TN&MT phải chấm dứt được tình trạng trễ hẹn hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho người dân trong 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời phải hoàn thiện việc cấp giấy chứng nhận cho tất cả hồ sơ đã đủ điều kiện cấp giấy mà người dân chưa làm hồ sơ, thủ tục để hợp thức hóa. Nếu người dân chưa có nhu cầu cấp giấy thì phải yêu cầu đăng ký bắt buộc để phục vụ cho công tác quản lý.