Chiều qua (26/7), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái chủ trì hội nghị giao ban của Ban chỉ đạo chương trình 07 của Thành ủy về “Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015” để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2012.

Phải lựa chọn các công trình trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên đầu tư | ảnh 1
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Phương Lâm

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2012, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện chương trình, gắn với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của từng cấp ủy, đơn vị trực thuộc. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

Một số chỉ tiêu của chương trình đã thực hiện tốt, nhất là trong công tác xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật. Công tác đảm bảo giao thông, chất lượng dịch vụ đô thị được cải thiện. Chỉ tiêu phát triển vận tải hành khách công cộng ước đạt 1,34 triệu lượt hành khách một ngày đêm, tăng 1% so với cuối năm 2011. Diện tích đất dành cho giao thông của các công trình giao thông đạt 97ha, tương đương 0,15% đất xây dựng đô thị, bằng 50% so với chỉ tiêu đặt ra. Tỷ lệ dân đô thị được sử dụng nước sạch là 99,5%; rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày khu vực tập trung đông dân cư là 100%…

Một số khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 07 đã được các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận, làm rõ hơn nguyên nhân của những vướng mắc về cơ chế chính sách, tiến độ các dự án trọng điểm. Nhiều ý kiến cho rằng các giải pháp đề xuất cần cụ thể và rõ địa chỉ, trách nhiệm của từng sở, ngành, chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, bố trí nguồn vốn, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh, từng sở, ngành phải làm rõ trách nhiệm của mình và chủ động, tích cực hơn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Đó là việc thỏa thuận, giới thiệu địa điểm, phương án kiến trúc, chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch; việc xác định nguồn gốc đất, điều chỉnh giá đền bù khi thu hồi đất; trong cân đối tổng thể, phân bổ nguồn lực đầu tư đối với từng dự án.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 07 Nguyễn Công Soái khẳng định, đây là một chương trình khó với hàng trăm công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị cần được đầu tư, xây dựng nhưng đang gặp không ít khó khăn về cơ chế chính sách, về nguồn vốn. Tuy nhiên, trong khó khăn chung của bối cảnh nền kinh tế – xã hội vẫn có những quận, huyện triển khai đạt kết quả chương trình 07 của thành ủy về tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, thành phố sẽ thực hiện hiệu quả chương trình nếu có quyết tâm cao, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp. Đồng tình với quan điểm phải lựa chọn những công trình trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư, đồng chí yêu cầu từ nay đến năm 2015 sẽ ưu tiên các công trình trọng điểm ở khu vực  đô thị, gồm các dự án phát triển hạ tầng giao thông, thoát nước, nước sạch, nghĩa trang. Trên cơ sở danh sách 37 công trình dự án trọng điểm đã được thành phố thông qua, các sở, ngành rà soát, xác định rõ tiến độ hoàn thành.

(Theo KTĐT)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Phải lựa chọn các công trình trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên đầu tư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay