Phải tập trung kiểm toán quản lý, sử dụng đất đai và tín dụng BĐS năm 2020

Hôm qua (9/2), Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã công bố nội dung kế hoạch kiểm toán năm 2012 tại Hà Nội.

Phải tập trung kiểm toán quản lý, sử dụng đất đai và tín dụng BĐS | ảnh 1

Tại buổi họp báo, ông Lê Minh Khái- Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho hay: Năm 2012,  KTNN ngoài nhiệm vụ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước thường niên sẽ tập trung kiểm toán về đánh giá kinh tế, hiệu quả và hiệu lực trong quản lý, sử dụng đất, khai thác và kinh doanh tài nguyên, khoáng sản, quản lý nhà ở, phát triển đô thị của các địa phương, công tác phê duyệt dự án, cấp phép đầu tư định giá đất, cam kết của nhà đầu tư…  Bên cạnh đó năm 2012, KTNN tập trung kiểm toán lĩnh vực tài chính trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực tín dụng cho vay bất động sản.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng về tình hình thị trường bất động sản năm 2011 vừa gửi lên Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở cập nhật số liệu tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước, mặc dù tăng trưởng tín dụng bất động sản trong năm 2011 giảm tới 13,4%, nhưng vẫn có những khoản cho vay BĐS tăng mạnh như: vay xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 13.877 tỷ đồng, tăng 5,74%. Đặc biệt vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê là 23.453 tỷ đồng, tăng tới 76,6% so với 31/12/2010. Riêng vay xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê là 32.573 tỷ đồng, tăng 20,81%.

Theo nhận định chung của các chuyên gia thì đây là một sự bất thường vì các khoản mục xây dựng, sửa chữa, mua nhà để bán, cho thuê, mua nhà để bán (thuộc đầu cung) lại tăng quá cao, đến 76,6%, trong khi cho vay xây dựng, sửa chữa, mua nhà để ở (đầu cầu) lại giảm nhiều tới 26,97%.

Đề cập đến vấn đề này, Ông Mai Xuân Hùng-  Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội- nhấn mạnh: Ngoài các lĩnh vực kiểm toán thường niên, lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và tín dụng cho vay bất động sản đang được Quốc hội, Chính phủ và xã hội đặc biệt quan tâm, lĩnh vực bất động có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế đất nước, vì vậy trong năm 2012 Ủy ban Kinh tế Quốc hội sẽ tăng cường phối hợp hơn nữa với Kiểm toán Nhà nước để kiểm tra, kiểm soát vấn đề này một cách chặt chẽ để thị trường tài chính nói chung và thị trường bất động sản nói riêng được minh bạch và lành mạnh.

(Theo BáoCôngThương)