“Phải xây dựng một thị trường BĐS lành mạnh” năm 2020

Chỉ đạo trên được ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM đưa ra tại cuộc họp sáng nay (4/3) với các sở ngành. Nội dung cuộc họp liên quan để xem xét xúc tiến xây dựng Đề án “Tp.HCM trở thành trung tâm dịch vụ bất động sản của cả nước và khu vực”.

Ông Tuyến nhận định rằng, Tp.HCM là nơi giao dịch bất động sản lớn của cả nước, song vấn đề cung cấp thông tin chưa được quan tâm đúng mức trong thời gian qua. Cả người dân và doanh nghiệp đều gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin các dự án, thị trường cũng xuất một số chủ đầu tư cung cấp thông tin không chính xác, gây thiệt hại cho người dân.

thị trường bất động sản Tp.HCM
Tp.HCM là địa bàn có thị trường bất động sản sôi động bậc nhất cả nước. Ảnh: Huy Anh

Do đó, theo ông Tuyến, TP cần xây dựng đề án nói trên để giúp thị trường phát triển ngày càng lành mạnh, bền vững hơn. Theo đó, đề án sẽ giới thiệu các vấn đề liên quan đến bất động sản, bao gồm thông tin quy hoạch, pháp lý dự án, tiến độ… Các sở ngành liên quan của TP sẽ là đầu mối cung cấp các thông tin này, đảm bảo chính xác, nhanh chóng… để giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm thông tin, giảm thiểu rủi ro trong quá trình đầu tư, mua bán nhà đất…

Tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM, nêu quan điểm cho rằng việc cung cấp thông tin trên thị trường bất động sản là rất quan trọng. Do đó, TP cần thực hiện nhanh chóng, kịp thời, tránh một số tình trạng như có những dự án doanh nghiệp thế chấp đã giải chấp nhưng không được các cơ quan cập nhật thông tin kịp thời, gây thiệt hại cho doanh nghiệp, còn người dân thì khó tiếp cận.

Để thực hiện đề án trên, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) được giao nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc, Kế hoạch – Đầu tư, Giao thông Vận tải, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM nghiên cứu xúc tiến xây dựng; trong quá trình vận hành, trách nhiệm của các sở ngành liên quan là phải cung cấp thông tin mộc cách chính xác, kịp thời.