Phát hiện hơn 800 trường hợp xây dựng không phép tại Tp.HCM năm 2020

Theo thông tin từ Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM ngày 16/11, sau khi kiểm tra, cơ quan này phát hiện 1.595 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng.

xây dựng không phép
Nhà ở làm từ container xuất hiện nhiều tại huyện Bình Chánh

nhưng khi kiểm tra đều là xây dựng không phép

Trong số đó, có 830 trường hợp xây dựng không phép, chiếm tỉ lệ 52%, tăng 218 trường hợp tương đương 35,6% so với cùng kỳ. Công trình xây dựng không phép tập trung chủ yếu tại các quận, huyện ngoại thành. Cụ thể huyện Bình Chánh có 201 trường hợp (chiếm tỷ lệ hơn 24%), huyện Củ Chi có 177 trường hợp (chiếm tỉ lệ hơn 21%) và huyện Cần Giờ có 66 trường hợp (chiếm tỉ lệ gần 8%).

Các công trình sai phép chiếm 557 trường hợp trong tổng số 1.595 trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ gần 35%, tăng 73 trường hợp so với cùng kỳ. Công trình sai phép tập trung nhiều nhất tại huyện Hóc Môn với 98 trường hợp (tương đương 18%). Tiếp theo là huyện Bình Chánh và quận 9 với lần lượt 58 và 52 trường hợp xây sai phép.

Cũng trong đợt thanh tra này, Thanh tra Sở đã tuần tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.502 trường hợp công trình nhà riêng lẻ. Những công trình này do UBND cấp quận, huyện cấp Giấy phép xây dựng. Trong số này có 530 trường hợp sai phép; 818 trường hợp không phép và 154 trường hợp vi phạm khác. Ngoài ra còn có 30 trường hợp công trình, dự án đầu tư xây dựng do Sở Xây dựng cấp phép, trong đó có 1 trường hợp là dự án vốn ngân sách nhà nước; 9 trường hợp thuộc dự án có vốn ngoài ngân sách và 20 trường hợp thuộc dự án vốn khác.