Phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại hơn 2.100 tổ chức, đơn vị năm 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ từ năm 2012 đến tháng 10/2013. Trong quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các tổ chức, đơn vị.Phát hiện vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại hơn 2.100 tổ chức, đơn vị năm 2020 2
Riêng kết quả của các địa phương tự thanh tra, báo cáo về Bộ cho thấy, tại 63 tỉnh, thành có 8.159 tổ chức vi phạm về đất đai với diện tích gần 119 nghìn ha.

Theo đó, đáng chú ý là kết quả thanh tra trong lĩnh vực đất đai với 12 cuộc thanh, kiểm tra của các đơn vị chuyên ngành. Kết quả đã phát hiện vi phạm 190.428ha đất, trong đó đã xử lý hơn 105 nghìn ha đất, truy thu nộp về cho ngân sách nhà nước 66.042 triệu đồng, xử phạt hành chính 3.976 triệu đồng, xử lý khác 2.748 triệu đồng.

Đáng chú ý, có 3 cuộc thanh kiểm tra diện rộng về đất đai được Bộ triển khai trong khoảng thời gian trên, trong đó điển hình là cuộc thanh tra việc quản lý sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất. Cuộc thanh tra này được tiến hành trong 3 năm, từ 2010 đến tháng 12/2012, trong đó Bộ đã trực tiếp thanh tra tại 8 tỉnh, thành phố, đã kiến nghị thu hồi hơn 465ha đất. Riêng kết quả của các địa phương tự thanh tra, báo cáo về Bộ cho thấy, tại 63 tỉnh, thành có 8.159 tổ chức vi phạm về đất đai với diện tích gần 119 nghìn ha.

Đến thời điểm tháng 5/2013 đã xử lý được 5.178 tổ chức với diện tích hơn 105 nghìn ha. Trong đó đã thu hồi 38.771ha của 819 tổ chức, đang lập hồ sơ thu hồi 27.095ha đất của 559 tổ chức, đang lập phương án xử lý 22.655ha của 1.547 tổ chức.

Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý với các hình thức khác như yêu cầu đưa đất vào sử dụng, cho phép chuyển đổi mục đích với hơn 16.516ha của 1.902 tổ chức.

Ngoài ra, trong năm 2012, các cơ quan thanh tra của Bộ cũng đã trực tiếp tiến hành trên diện rộng việc quản lý, sử dụng đất tại 5 nông, lâm trường của 4 tỉnh, thành phố, kiến nghị thu hồi 1.600ha, truy thu trên 2 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Bộ cũng tiến hành 10 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó đã ban hành 6 kết luận thanh tra, 2 cuộc đang hoàn tất kết luận và 2 cuộc đang tiến hành thanh tra. Tuy nhiên, kết quả sau thanh tra chỉ là xử phạt hành chính hơn 888 triệu đồng, thu hồi hơn 254 nghìn m2 đất, đồng thời thu hồi hơn 2,5 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định.