Phê duyệt danh mục 6 dự án lớn có sử dụng đất tại Bắc Ninh năm 2020

Danh mục những dự án có sử dụng đất tại Bắc Ninh vừa được UBND tỉnh phê duyệt với 6 dự án. Trong đó có 4 dự án đấu thầu chọn nhà đầu tư.

dự án sử dụng đất
Bắc Ninh vừa phê duyệt nhiều dự án sử dụng đất. Ảnh minh họa

Tổng vốn đầu tư của 4 dự án đấu thầu này là 1.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ Hòa Long có vốn đầu tư lớn nhất với 552 tỷ đồng. Dự án có quy mô 2,5ha nằm tại xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh.

Thứ hai là dự án Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ với diện tích 0,74ha. Dự án này cũng nằm tại xã Hòa Long, vốn đầu tư 297 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là Đầu tư xây dựng Khu thương mại dịch vụ tại thôn Ngọc Xuyên, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, vốn đầu tư 43,59 tỷ đồng.

Dự án thứ tư là Đầu tư xây dựng Khu tổ hợp Văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ và giới thiệu sản phẩm tại phường Vạn An và xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh với số vốn 194 tỷ đồng.