Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khu đất Phú Lương 2 (Hà Đông) năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với Khu đất đấu giá Phú Lương 2 thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông.

đất đấu giá
Hà Nội vừa duyệt giá khởi điểm đấu giá tại khu đất Phú Lương 2. Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND thành phố quyết định mức giá khởi điểm như sau: Nhóm 1 có giá khởi điểm là 33,8 triệu đồng/m2 áp dụng cho lô đất NO-01và NO-02; Nhóm 2 có giá 23,2 triệu đồng/m2 áp dụng cho các lô đất NO-03, NO-06 và NO-07; Nhóm 3 có giá 20,4 triệu đồng/m2 áp dụng cho các lô đất NO-01, NO-03, NO-04, NO-05, NO-06, NO-07, NO-08, NO-09, NO-10 và NO-11.

Quyết định có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày được UBND thành phố ban hành. Nếu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường có biến động, UBND quận Hà Đông tổng hợp gửi Sở TN&MT xem xét và báo cáo UBND thành phố để điều chỉnh theo quy định.

UBND quận Hà Đông được giao nhiệm vụ đảm bảo những điều kiện và thủ tục trước khi đấu giá theo đúng quy định.