Phê duyệt tiến độ chi tiết các công trình trọng điểm năm 2020

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có quyết định phê duyệt tiến độ chi tiết các công trình, cụm công trình trọng điểm của TP giai đoạn 2011-2015.

Hà Nội: Phê duyệt tiến độ chi tiết các công trình trọng điểm | ảnh 1

Cụ thể, có 2 công trình, cụm công trình hoàn thành năm 2013; 3 công trình, cụm công trình hoàn thành năm 2014; 26 công trình, cụm công trình hoàn thành năm 2015 và 6 công trình, cụm công trình hoàn thành sau năm 2015.

UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết theo từng quý, từng tháng; chịu trách nhiệm việc thực hiện tiến độ trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Các sở, ngành, quận, huyện rút gọn tối đa thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất điều chỉnh các quy định không phù hợp, vận dụng cơ chế đặc thù cho công trình lớn, phức tạp. Sở Tài chính cân đối ngân sách; hằng năm sử dụng 50% nguồn vốn XDCB tập trung, 50% nguồn vốn thưởng vượt thu để bố trí cho các công trình trọng điểm.

(Theo HNM)