Trong Thông tư 07 quy định về bảo lãnh ngân hàng mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành có nêu các vấn đề liên quan về việc bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.bảo lãnh BĐS
Ngân hàng và doanh nghiệp sẽ tự thỏa thuận mức phí bảo

lãnh dự án BĐS được chọn. Ảnh: motthegioi

Theo đó, các ngân hàng được phép bảo lãnh (đã công bố trong danh sách) cần tuân thủ đúng theo quy định nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi; ngân hàng cần đánh giá chủ đầu tư có khả năng thực hiện đúng tiến độ dự án và sử dụng số tiền ứng trước hay không, các khoản tiền khác của bên mua, bên thuê mua đã trả chủ đầu tư đúng mục đích cam kết bảo lãnh hay chưa? Cuối cùng là mức phí bảo lãnh sẽ do hai bên là ngân hàng và chủ đầu tư/doanh nghiệp tự thỏa thuận…

Thông tư trên chính thức có hiệu lực từ ngày 9/8/2015.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Phí bảo lãnh BĐS do ngân hàng và doanh nghiệp tự thỏa thuận
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay