Phó Thủ tướng chỉ đạo cơ chế đặc thù cho các dự án PPP tại Hà Nội năm 2020

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo một số cơ chế đặc thù để thực hiện các dự án theo hình thức đối tác công tư PPP nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc tại TP. Hà Nội.

Về việc lựa chọn nhà đầu tư với các dự án trên địa bàn TP. Hà Nội trong trường hợp đặc biệt như Điều 26 Luật Đấu thầu đã quy định, Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội lập phương án lựa chọn nhà đầu tư với từng dự án cụ thể, làm rõ yếu tố đặc thù của từng dự án và gửi Bộ KH&ĐT thẩm định, trình Thủ tướng xem xét.

Bộ KH&ĐT cũng được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định phương án lựa chọn nhà đầu tư, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ mà UBND TP. Hà Nội cung cấp.

dự án PPP
Dự kiến, cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) sẽ được thực hiện theo hình thức PPP

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) theo đúng quy định và Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 25/1/2017 của Thủ tướng.

Về việc ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn ký hợp đồng dự án nhóm A theo hình thức BT, Phó Thủ tướng giao UBND thành phố chủ động quyết định việc ủy quyền. Nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố cùng Bộ KH&ĐT đề xuất biện pháp và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc đầu tư hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội, UBND thành phố có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư tổng thể, nêu rõ khả năng huy động nguồn lực đầu tư, báo cáo Thủ tướng trong quý I/2018.