Bộ Xây dựng vừa được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu phối hợp với Văn phòng Quốc hội về việc xây dựng kế hoạch bàn giao công trình Nhà Quốc hội, thời gian hoàn thành chậm nhất là đến cuối tháng 9/2015. Mặc dù từ tháng 9/2014 đã được đưa vào sử, nhưng hiện hay công trình này vẫn chưa thể bàn giao.

Văn phòng Quốc hội được Phó thủ tướng đề nghị bố trí đầy đủ nhân lực để tiếp nhận, đào tạo vận hành cũng như quản lý công trình Nhà Quốc hội vào tháng 9 này; đẩy nhanh hoàn thành những công việc còn lại của phần việc “Sản xuất, lưu trữ phim tư liệu về Hội trường Ba Đình” và “Trưng bày phòng truyền thống Nhà Quốc hội”.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì và phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an xây dựng quy chế phối hợp giữa Văn phòng Quốc hội với Bộ Công an trong việc vận hành, quản lý hệ thống an ninh cả bên ngoài cũng như bên trong công trình Nhà Quốc hội để việc quản lý được thống nhất bởi các đơn vị.

nhà quốc hội
Nhà Quốc hội vẫn chưa thể bàn giao mặc dù đã được đưa vào sử dụng từ tháng 9/2014

Bộ Công an sẽ nhận trách nhiệm hoàn thành công tác quyết toán những phần việc do Bộ này thực hiện thuộc Dự án xây dựng công trình Nhà Quốc hội; sau đó tập hợp hồ sơ quyết toán, gửi lên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hội trường Ba Đình mới và Nhà Quốc hội để việc kiểm toán được Kiểm toán Nhà nước thực hiện theo quy định.

Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch cũng được Phó Thủ tướng giao hoàn thành công tác quyết toán, nghiệm thu và bàn giao cho Văn phòng Quốc hội những phần việc đã thực hiện thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội; tập hợp hồ sơ quyết toán, gửi lên Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hội trường Ba Đình mới và Nhà Quốc hội để Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định.

Dự án “Trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội” cũng được giao cho Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu.

Công trình Nhà Quốc hội sẽ được tiếp tục tổ chức vận hành bởi Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hội trường Ba Đình (mới) và Nhà Quốc hội cho đến thời điểm bàn giao công trình cho Văn phòng Quốc hội; kinh phí vận hành từ ngày 15/9/2014 – thời điểm đưa công trình vào sử dụng đến lúc bàn giao công trình sẽ được tính vào chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư đã duyệt của dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội.

Bên cạnh đó, đến khi bàn giao công trình cho Văn phòng Quốc hội, cũng tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật về việc tổ chức vận hành công trình Nhà Quốc hội.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Phó Thủ tướng yêu cầu bàn giao Nhà Quốc hội trong tháng 9
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay