Phó thủ tướng yêu cầu rà soát quỹ đất doanh nghiệp nhà nước quản lý năm 2020

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng thuộc sở hữu nhà nước để lập phương án sử dụng đất theo quy định và trình cơ quan thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước khi cổ phần hóa. Đồng thời, để xử lý những vấn đề liên quan, Phó thủ tướng cũng chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa.

Một vấn đề nhức nhối dư luận trong thời gian qua là hàng triệu m2 đất được quản lý bởi các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa chỉ được định giá 0 đồng. Sau đó, mục đích sử dụng đất được chuyển thành đất xây trung tâm thương mại, chung cư khiến tài sản nhà nước bị thất thoát lớn.rà soát quỹ đất
Phó thủ tướng chỉ đạo rà soát lại quỹ đất do doanh nghiệp nhà nước quản lý

Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 mà Thủ tướng ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định, doanh nghiệp cổ phần hóa phải trình cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định phương án sử dụng đất.

Nếu công ty cổ phần được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để làm dự án bất động sản thì giá trị sử dụng đất phải được xác định lại để tính vào giá trị doanh nghiệp. Nếu đề xuất của doanh nghiệp không được phê duyệt do chưa phù hợp thì doanh nghiệp phải trả lại đất cho nhà nước.