Phú Yên phấn đấu mục tiêu đạt 95% diện tích được cấp sổ đỏ năm 2020

Đến cuối năm 2014, Phú Yên phấn đấu đạt 95% diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ có thêm 9.252ha đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Phú Yên đến nay đã đạt 92,6% diện tích cần

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để đạt mục tiêu trên, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm diện tích đất đã đăng ký kê khai đủ điều kiện nhưng chưa được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chính quyền các huyện và tương đương cần chấm dứt tình trạng giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc; UBND cấp xã và tương đương chấm dứt tình trạng thực hiện nhưng không giám sát, kiểm tra và giải quyết kịp thời khó khăn trong quá trình thực hiện tại cơ sở. Đây là nguyên nhân quan trọng dẫn đến trình trạng chậm cấp sổ đỏ ở các địa phương. Đồng thời, tăng cường cán bộ địa chính cho cấp xã, nhất là các xã miền núi, vì cán bộ địa chính chỉ có một người, trình độ chuyên môn yếu lại phải kiêm nhiều nhiệm vụ khác nên chưa đáp ứng yêu cầu; phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng cán bộ gây nhũng nhiễu, phiền hà cho cá nhân, tập thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trục lợi…

Đến nay, tỉnh Phú Yên đã cấp hơn 473.220 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 328.875ha, đạt 92,6% diện tích cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, đất lâm nghiệp đạt gần 98%, đất ở đô thị đạt hơn 95% và đất ở nông thôn đạt 81%.