Quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư năm 2020

Quận Bình Thạnh sẽ làm chủ đầu tư và lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (TĐC) di dời khẩn cấp các hộ dân lô IV – VI cư xá Thanh Đa bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân đang sống tại lô IV – VI Cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, Tp.HCM (bị nghiêng, lún có nguy cơ sập đổ cao), UBND Tp.HCM vừa giao UBND quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư và lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư (TĐC) di dời khẩn cấp các hộ dân bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

TP cũng đã chấp thuận chủ trương cho UBND quận Bình Thạnh thực hiện phương án TĐC cho các hộ dân đang cư ngụ tại đây bằng căn hộ tại 2 chung cư đang được xây dựng ở phường 12 và phường 22, quận Bình Thạnh (dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2014) và quỹ nhà hiện có của quận có diện tích tương đương với căn hộ cũ. Đồng thời cân đối, điều phối quỹ nhà chung cư trên địa bàn 2 phường 12, 22 theo nguyện vọng đăng ký TĐC của các hộ dân.

Quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư năm 2020 2

Sở Xây dựng được giao có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng các sở – ngành liên quan hướng dẫn UBND quận Bình Thạnh tổ chức mời gọi, xét chọn nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm làm chủ đầu tư dự án xây dựng chung cư tại lô IV – VI và 6 lô số còn lại của Cư xá Thanh Đa. Đơn vị được chọn làm chủ đầu tư dự án có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC, tạm cư vào ngân sách TP.

Được biết, trước đó UBND TP cũng đã chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về việc thu hồi chủ trương đã giao Công ty cổ phần Địa ốc Vườn Xanh làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cụm chung cư lô số thuộc Cư xá Thanh Đa phường 27, quận Bình Thạnh với quy mô 7,73 ha; đồng thời yêu cầu Sở Xây dựng thông báo chủ trương thu hồi đến các đơn vị, tổ chức liên quan theo quy định.

TP cũng yêu cầu UBND quận Bình Thạnh có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin về chính sách bồi thường hỗ trợ, TĐC cho người dân biết; công bố công khai quỹ nhà TĐC để người dân lựa chọn đăng ký; đảm bảo việc lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, TĐC được sự đồng thuận của người dân.