Quảng Bình tiến hành xã hội hoá đầu tư các dự án BĐS năm 2020

UBND tỉnh Quảng Bình vừa về có kết luận về chủ trương xã hội hóa phát triển quỹ đất và bàn các dự án đầu tư theo phương thức BT, PPP, phương án đầu tư Sân vận động mới, tượng đài Hồ Chí Minh theo phương thức BT.

xã hội hóa dự án bất động sản
Việc xã hội hoá các dự án BĐS giúp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương

Trước đó, ngày 13/12, UBND tỉnh Quảng Bình đã có buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về chủ trương xã hội hóa phát triển quỹ đất và bàn các dự án đầu tư theo phương thức BT, PPP, phương án đầu tư Sân vận động mới, tượng đài Hồ Chí Minh theo phương thức BT. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì buổi làm việc với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung Danh mục các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố (kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa) và ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã vừa đưa ra kết luận.

Về chủ trương xã hội hóa đầu tư các dự án tạo quỹ đất, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại, các dự án đã có nhà đầu tư quan tâm để trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, đăng tải rộng khắp trên trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của tỉnh để làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn về công tác xã hội hóa phát triển quỹ đất trên địa bàn. Đồng thời, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu về thời điểm, mức nộp tiền sử dụng đất các đợt mà các nhà đầu tư phải nộp vào ngân sách Nhà nước để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Chủ trương xã hội hóa đầu tư các dự án tạo quỹ đất giúp huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư vào phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, BĐS; đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.