Thông tư 28/2016/TT-BXD đã sửa đổi một số quy định liên quan về việc quản lý, vận hành chung cư và hành nghề môi giới bất động sản có hiệu lực từ 01/02/2017.

quản lý chung cư
Mỗi chủ căn hộ chỉ được ủy quyền 1 người tham dự hội nghị nhà chung cư

Thông tư 28/2016/TT-BXD quy định, khi tham dự hội nghị nhà chung cư, mỗi chủ sở hữu căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư chỉ được ủy quyền cho 1 người đang sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích đó tham dự. Người được ủy quyền có thể được bầu làm thành viên Ban quản trị nhà chung cư.

Theo Thông tư này, quy định về số lượng thành viên Ban quản trị nhà chung cư cũng có sự thay đổi. Cụ thể, nếu tòa nhà chỉ có một khối nhà thì Ban quản trị sẽ có tối thiểu 3 thành viên. Trường hợp có nhiều khối nhà chung khối đế nổi trên mặt đất thì mỗi khối nhà có tối thiểu 1 thành viên, thay vì có 3 – 5 thành viên như hiện nay. Đối với một cụm nhà chung cư thì Ban quản trị nhà chung cư sẽ có tối thiểu 6 thành viên, thay vì có từ 6 – 25 thành viên như quy định hiện hành.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Quy định mới về việc thành lập Ban quản trị nhà chung cư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay