Quy hoạch khu công nghiệp gắn liền với quy hoạch nhà ở cho người lao động năm 2020

Theo Nghị định mới thì Nhà nước quy định: Quy hoạch nhà ở cho người lao động gắn liền với quy hoạch khu công nghiệp và UBND cấp tỉnh phải bố trí quỹ đất ở vị trí phù hợp để xây dựng nhà ở cho người lao động.

Quy hoạch khu công nghiệp gắn liền với quy hoạch nhà ở cho người lao động năm 2020 2

Từ ngày 1/1/2014, Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế chính thức có hiệu lực. Nhà đầu tư phải có phương án giải quyết nhà ở cho người lao động từ quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Theo đó, Nhà nước khuyến khích hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động khu công nghiệp thuê. Nhà ở phải bảo đảm tiêu chuẩn diện tích, chất lượng, mỹ quan, an toàn, môi trường. UBND các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động sử dụng dịch vụ y tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Với khu công nghiệp có khó khăn về nhà ở, UBND cấp tỉnh có thể điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dành một phần diện tích đã giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động. Như vậy, Nghị định 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung đem đến cho người lao động nhiều quyền lợi hơn về nhà ở và yên tâm công tác cũng như ổn định cuộc sống.