Vừa qua, dưới sự chủ trì của ông Phạm Văn Vọng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã họp, cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015.

Phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm; đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả | ảnh 1
Ông Phạm Văn Vọng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận nội dung về quy hoạch sử dụng đất của tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều cho rằng, quy hoạch sử dụng đất có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 cần đánh giá cụ thể hơn về hiệu quả sử dụng đất trong giai đoạn vừa qua; thống nhất, cập nhật số liệu cho chính xác, đặc biệt là phải dự báo nhu cầu sử dụng đất sát với thực tế để đảm bảo tính khả thi…

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng nhấn mạnh, trong chiến lược phát triển, tỉnh ta đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch, trong đó có quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020 còn bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt là số liệu còn chưa thống nhất; tính khả thi chưa cao…

Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý, quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và nhu cầu sử dụng đất, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ tài nguyên – môi trường. Vì vậy cần rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất đai để quy hoạch sát với thực tế, đảm bảo tính khả thi. Giao cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành liên quan, các huyện, thành, thị hoàn thiện quy hoạch trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến.

Về tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia ở 20 xã làm điểm, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, triển khai được triển khai tốt nên đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm; chất lượng quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới chưa cao, tính khả thi thấp. Bên cạnh đó là vai trò của người dân chưa được phát huy, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước. Một số cấp uỷ, chính quyền chưa chỉ đạo quyết liệt; Ban Chỉ đạo, một số cán bộ chưa am hiểu về xây dựng nông thôn mới nên vào cuộc chậm, thiếu tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ…

Để thực hiện có hiệu quả chương trình này trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình; xác định vai trò của người đứng đầu và sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trong triển khai thực hiện…

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh và công khai quy hoạch, đề án để nhân dân biết và triển khai. Xác định những tiêu chí có thể làm được để tập trung làm trước. Xác định rõ nguồn vốn để huy động nguồn lực đầu tư; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện những vướng mắc để tháo gỡ kịp thời.

Về lĩnh vực cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Văn Vọng cho rằng, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như đầu mối cơ quan tuy giảm nhưng nội tại các cơ quan thì ngày càng có xu hướng phình to. Đội ngũ cán bộ, công chức tuy số lượng được đào tạo ngày càng tăng nhưng năng lực quản lý, điều hành còn bất cập. Cải cách hành chính tuy đã đổi mới nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; thủ tục hành chính một số nơi còn phức tạp, phiền hà… Bí thư Tỉnh uỷ đồng tình với một số mục tiêu, giải pháp của đề án, đồng thời đề nghị điều chỉnh một số mục tiêu để đảm bảo tính khả thi. Để công tác cải cách hành chính có hiệu quả, cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu; đặc biệt các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phải coi công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong đó cần tập trung vào lĩnh vực đơn giản hoá và công khai thủ tục hành chính. Bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính…

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng cho ý kiến về Đề án nâng cấp TX Phúc Yên thành đô thị loại III; quy hoạch khu hành chính huyện Bình Xuyên tại địa điểm mới; chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp giai đoạn 2012 – 2015; chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể dục thể thao, tổ chức các giải thi đấu thể thao và chính sách phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Phúc; cơ chế hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

(Theo Baoxaydung)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo tính khả thi, hiệu quả
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay