Mới đây, Phó chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã giao Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra tổng thể 573 dự án nhà ở thương mại và đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn.

Qua rà soát, TP. Hà Nội sẽ phân loại các dự án nhà ở thương mại và khu đô thị mới theo 2 nhóm chuẩn bị đầu tư và nhóm đang triển khai thực hiện để đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp cụ thể phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về đầu tư xây dựng và kế hoạch phát triển nhà ở của TP.

Theo đó, với những dự án có dấu hiệu vi phạm, Hà Nội sẽ áp dụng các biện pháp thu hồi dự án đối với các chủ đầu tư không tuân thủ quy định, không hoàn thành các nghĩa vụ theo quy định hoặc cố tình trì hoãn việc đầu tư xây dựng,…Rà soát, kiểm tra dự án chậm triển khai
TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng rà soát, kiểm tra tổng thể 573 dự án nhà ở

thương mại và đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn

Còn đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết và giao chủ đầu tư nhưng chủ đầu tư chậm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án thì TP. Hà Nội giao Sở Kế hoạch – Đầu tư rà soát đề xuất biện pháp xử lý theo hướng kiên quyết thu hồi dự án trong trường hợp chủ đầu tư cố tình trì hoãn hoặc chậm triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án.

Ngoài ra, TP cũng giao Sở Xây dựng nghiên cứu và xây dựng phần mềm theo dõi dự án phát triển nhà ở thương mại, quản lý danh mục các dự án nhà ở xã hội, dự án khu đô thị và các dự án nhà ở khác trên địa bàn. Đồng thời, hoàn thành và đưa vào cập nhật, sử dụng trước tháng 6/2016.


Theo Sài Gòn Đầu tư Tài chính


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Rà soát, thu hồi dự án chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay