Rà soát xử lý 700 dự án nhà ở đang tạm ngưng triển khai ở Tp.HCM năm 2020

Sở Xây dựng Tp.HCM sẽ phối hợp với các sở-nghành và quận-huyện rà soát, phân loại gần 700 dự án phát triển nhà ở đang tạm ngưng triển khai thực hiện để có biện pháp giải quyết phù hợp với từng loại dự án.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất biện pháp chế tài, xử lý đối với các dự án đăng ký đầu tư nhưng không triển khai cũng như xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra công trình kém chất lượng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; đẩy nhanh việc triển khai áp dụng mô hình PPP trên địa bàn TP.

Rà soát xử lý 700 dự án nhà ở đang tạm ngưng triển khai ở Tp.HCM năm 2020 2

Ngoài ra, Sở Xây dựng còn là đầu mối để thực hiện các công việc khác như:

Rà soát nhu cầu nhà ở xã hội để có kế hoạch phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp với từng đối tượng;

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở thương mại đã được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội;

Chuyển đổi các dự án nhà ở tái định cư chưa được bố trí sang làm nhà ở xã hội, ưu tiên bố trí cho người nghèo, người thu nhập thấp;

Công bố công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở thương mại có căn hộ diện tích nhỏ hơn 70m2 và giá bán dưới 15 triệu đồng/m2;

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng;

Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình nhà ở xã hội;

Cải tạo, di dời, xây dựng mới chung cư cũ, nhà ở tái định cư, ký túc xá sinh viên, nhà lưu trú công nhân, nhà ở trên và ven kênh rạch…