Vừa qua, Tp.HCM đã yêu cầu các sở ngành, quận, huyện rà soát, cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn với tiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở năm 2020 2

Mục đích của chủ trương này là nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất nhằm cải thiện môi trường kinh doanh; góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư.

Tp.HCM giao Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với các Sở Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên – Môi trường, Xây dựng và các đơn vị có liên quan nghiên cứu quy trình liên thông giải quyết các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để thành phố ban hành trước ngày 15-10 năm nay.

Lộ trình cụ thể để đơn giản hóa, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất sẽ được Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính xây dựng trình thành phố ban hành trước ngày 30/7.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính đối với các dự án nhà ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay