Hiện nay, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội có tổng số 1.074 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cần rà soát, sắp xếp với 189.251m2 nhà.

Đó chính là nội dung báo cáo của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội với Đoàn giám sát của HĐND TP.Hà Nội về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Qua phân loại mục đích sử dụng nhà, đất cho thấy, có 46 điểm sử dụng sai mục đích, chuyển nhượng, cho thuê lại; 89 điểm chuyển ở một phần hoặc toàn bộ; 17 điểm nợ đọng tiền thuê nhà, đất…sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
Hà Nội loay hoay sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước

Lãnh đạo công ty cho biết, hầu hết hiện trạng nhà, đất có quy mô diện tích nhỏ, phân tán, có vị trí xen kẽ và có diện tích phụ sử dụng chung với nhiều chủ sở hữu trong cùng biển số nhà; trong quá trình sử dụng đã bị lấn chiếm, vi phạm xảy ra những tranh chấp khiếu kiện gây khó khăn cho công tác quản lý.

Một số trường hợp đơn vị thuê nhà vi phạm như tự ý chuyển nhượng nhà thuê, giao khoán cho cá nhân sử dụng, liên doanh liên kết cho thuê lại, tự chuyển ở, không trả tiền thuê nhà, đất… Tuy nhiên, những sai phạm này chưa bị xử lý do vượt quá thẩm quyền của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay