Sẽ công khai với dân xóa quy hoạch “treo” năm 2020

Trao đổi với PV, Chủ tịch TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho hay, lãnh đạo TP cũng đã rà soát, điều chỉnh một số dự án cho phù hợp với thực tế, hủy bỏ một số dự án không khả thi.


Song  thực tế theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vẫn còn tồn tại một số dự án đã phê duyệt lâu nhưng cho đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện như: Làng Đại học Đà Nẵng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Ga đường sắt mới và một số dự án khác trên địa bàn, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.
Sẽ công khai với dân xóa quy hoạch "treo" năm 2020 2

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng kiên quyết xóa quy hoạch treo


PV: Với những dự án này thành phố sẽ xử lý thế nào?

Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến: UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Xây dựng khẩn trương tổng rà soát, đánh giá việc thực hiện các đồ án quy hoạch trong TP; những đồ án quy hoạch không còn phù hợp hoặc không khả thi sẽ được điều chỉnh nhằm xóa quy hoạch “treo”, dự kiến trong tháng 8 này sẽ hoàn thành để làm cơ sở công bố công khai cho nhân dân toàn thành phố được biết.

PV: Liên quan đến vấn đề đất đai, được biết, trên lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, theo thẩm tra của Ban Pháp Chế- Hội đồng nhân dân TP, thì 6 tháng đầu năm, hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông chưa thực sự thông suốt và đảm bảo quy trình theo quy định?

Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến: Trong thời gian qua, UBND TP đã chỉ đạo rà soát và công bố các bộ thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn. Theo đó, tính đến 6 tháng đầu năm 2013 đã có 95% số lượng các thủ tục hành chính được giải quyết theo cơ chế một cửa và 20% số lượng các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và sớm hẹn bình quân là 98%. Thông qua việc triển khai cuộc vận động “3 hơn” trong cải cách hành chính, toàn địa bàn TP đã có 1.066 nội dung thủ tục hành chính được đăng ký thực hiện nhanh hơn, 392 nội dung thủ tục hành chính hợp lý hơn, 131 giải pháp thân thiện hơn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo TP cũng được biết người dân có phản ánh về trình độ chuyên môn, thái độ phục vụ của một bộ phận công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Dó đó, TP sẽ chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cán bộ hách dịch, gây phiền hà, những nhiễu và tiêu cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa của các tổ chức và công dân.

PV: Cụ thể về  hồ sơ về nhà đất thì sao thưa ông?

C   hủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến: Trên lĩnh vực đất đai, hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đang trong giai đoạn thí điểm từ tháng 8/2012 bước đầu đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, công tác phối hợp với các quận, huyện trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan, công tác kiểm tra, giám sát… còn nhiều bất cập khi thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nên hồ sơ một cửa thuộc lĩnh vực này thường bị chậm, trễ hẹn. Đây là vấn đề mà UBND TP sẽ chỉ đạo sơ kết và có biện pháp chấn chỉnh trong thời gian tới.

6 tháng cuối năm 2013, Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, công tác quản lý và sử dụng đất đai, trật tự đô thị. Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán, chợ cóc, tình trạng lang thang xin ăn biến tướng, bán hàng rong. Tiếp tục thực hiện đề án “Thành phố môi trường”; duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh- sạch- đẹp”; tập trung xử lý các điểm nóng ô nhiễm môi trường, các điểm thường xuyên ngập úng vào mùa mưa, vệ sinh môi trường bãi biển, chấn chỉnh tình trạng xả nước thải trái pháp ở các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp và trong dân cư.