Theo thống kê chưa đầy đủ, sẽ có 287 dự án nhà ở, khu đô thị của 47 tỉnh, thành trên cả nước phải tạm dừng triển khai, chiếm diện tích trên 4.000 ha.Sẽ dừng triển khai 287 dự án BĐS của 47 tỉnh, thành năm 2020 2
  Năm 2013 còn nhiều dự án chậm tiến độ bị tạm ngừng triển khai. Ảnh minh họa

Cụ thể, số dự án nhà ở, khu đô thị tạm dừng triển khai trên chiếm tỷ lệ 14,5% tổng số dự án bất động sản, với diện tích đất 14.819ha, trong đó diện tích xây dựng nhà ở là 4.394ha.

Chủ yếu, đây là những dự án chủ đầu tư không huy động được thêm nguồn vốn. Bộ Xây dựng cho biết, hiện cả nước có 4.015 dự án nhà ở và khu đô thị, với tổng mức đầu tư 4.486.000 tỷ đồng, diện tích đất quy hoạch là 102.000ha, trong số đó, dự án được tiếp tục triển khai là 3.258, chiếm 81%, diện tích đất 81.000ha; dự án cần điều chỉnh cơ cấu cho phù hợp nhu cầu, quy hoạch là 455, chiếm 11%, với diện tích đất 21.000ha. Hà Nội có 285 dự án nằm trong nhóm cần điều chỉnh cơ cấu.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ dừng triển khai 287 dự án BĐS của 47 tỉnh, thành
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay