Đó là nội dung đáng chú ý tại dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ.

Theo đó, kể từ thời điểm người mua, thuê mua nhà ở xã hội được phép bán nhà ở xã hội cho người khác thì ngoài các khoản phải nộp khi thực hiện bán nhà ở, bên bán căn hộ nhà chung cư phải nộp cho Nhà nước 50% giá trị tiền sử dụng đất được phân bổ cho căn hộ đó, đối với nhà ở thấp tầng liền kề phải nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở. Tiền sử dụng đất tính theo giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm bán lại nhà ở.Sẽ phải nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội? năm 2020 2
Theo dự thảo, thời hạn được bán nhà ở xã hội được rút ngắn năm năm thay vì 10 năm theo quy định hiện hành. Ảnh: HTD

Một điểm mới nữa trong dự thảo là thời hạn được bán nhà ở xã hội là năm năm, đã rút ngắn hơn so với quy định hiện nay là 10 năm. Trong thời hạn chưa đủ năm năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua, thuê mua nhà ở xã hội, nếu bên mua hoặc thuê mua có nhu cầu bán lại nhà ở xã hội thì chỉ được bán lại cho Nhà nước hoặc bán lại cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội. Giá bán lại nhà ở không cao hơn mức giá nhà ở xã hội cùng loại tại thời điểm bán lại nhà ở đó.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ phải nộp tiền sử dụng đất khi bán nhà ở xã hội?
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay