Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản vừa có Quyết định 65/QĐ-BCĐNO&TTBĐS về việc thành lập Tổ nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ tiết kiệm nhà ở áp dụng tại Việt Nam.

Theo đó, ông Nguyễn Mạnh Hà – Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản sẽ là Tổ trưởng tổ nghiên cứu; ông Cát Quang Dương – Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam là Tổ phó.

Tổ nghiên cứu sẽ có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất mô hình tổ chức hoạt động của Quỹ tiết kiệm nhà ở áp dụng tại Việt Nam để trình Ban Chỉ đạo xem xét vào quý I năm 2012.

Chi phí nghiên cứu được sử dụng trong kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2011.

(Theo HNM)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ thành lập Tổ nghiên cứu mô hình Quỹ tiết kiệm nhà ở áp dụng tại VN
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay