Sẽ thanh tra những tập thể làm mất phôi sổ đỏ ở Hà Nội năm 2020

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT), UBND các quận, huyện, thị xã thanh tra việc quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn.

Sẽ thanh tra những tập thể làm mất phôi sổ đỏ ở Hà Nội | ảnh 1
Ảnh minh họa

Thời kỳ thanh tra lần này sẽ tính từ trước năm 2004, từ năm 2004 đến tháng 12/2009 và từ tháng 12/2009 đến nay. Mục đích của đợt thanh tra này là làm rõ số phôi giấy chứng nhận đã nhận, số đã sử dụng và số thiếu hụt đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân làm mất phôi giấy chứng nhận, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND TP trước ngày 30/9 tới.

Sở TN-MT đôn đốc, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ khi có đề nghị của quận, huyện, thị xã; liên hệ với Bộ TN-MT để được cấp số liệu phôi GCN đã cấp về thành phố Hà Nội (bao gồm cả tỉnh Hà Tây trước đây, Hà Nội cũ và huyện Mê Linh) và cung cấp số liệu cho các quận, huyện, thị xã phục vụ việc thanh tra.

(Theo Infonet)