Sẽ thu 1.500 tỷ đồng từ đấu giá đất năm 2020

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014. Theo đó, năm nay, trên địa bàn thành phố có 34 danh mục dự án, với tổng diện tích đất 253,95ha.

Sẽ thu 1.500 tỷ đồng từ đấu giá đất năm 2020 2

Trong đó, diện tích đủ điều kiện đấu giá trong năm 2014 là 42,65ha. Dự kiến, kế hoạch tiền đấu giá khoảng 1.500 tỷ đồng. Cụ thể, các dự án đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đấu giá ngay trong quý I, II là 33 dự án, diện tích đất đấu giá quyền sử dụng đất 41,67ha, kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá 1.390 tỷ đồng. Số dự án đang đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành trong quý II-2014, đủ điều kiện để đấu giá trong quý III, IV có diện tích khoảng 0,98ha, kế hoạch thu 100 tỷ đồng. Ngoài ra, TP sẽ đấu giá các điểm nhà chuyên dùng dự kiến thu 10 tỷ đồng.