Sẽ thu hồi đất trúng đấu giá bỏ trống quá 12 tháng năm 2020

Với các cá nhân, tổ chức khi đã trúng đấu giá mà chậm triển khai, hoặc bỏ đất trống quá 12 tháng thì các sở, ngành của TP. Hà Nội sẽ tiến hành nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra, thậm chí thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định nếu tiếp tục vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm nay, TP. Hà Nội có kế hoạch đấu giá 54 dự án với tổng diện tích 56 ha, theo dự kiến, sẽ  thu về ngân sách trên 2,6 nghìn tỷ đồng. Hết tháng 8, trên toàn TP có 17 đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất với diện tích 13 ha và số tiền trúng đấu giá trên 1.722 tỷ đồng, như vậy đạt 65% kế hoạch. Cụ thể, đấu giá quỹ đất do cấp huyện quản lý là 12 dự án và do TP quản lý là 12 dự án.

Về tiến độ đấu giá đất bồi ven sông, đất công ích, đất chưa sử dụng trên địa bàn TP. Hà Nội còn chậm, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, nguyên nhân là do phần diện tích này thường nằm rải rác, giá đất làm căn cứ đấu giá thấp, quy mô diện tích đất không lớn,… nên nguồn thu được từ đấu giá không đủ chi phí để thuê tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.

Ngoài ra, nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất để cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở, việc các cá nhân, hộ gia đình trúng đấu giá chưa thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch được duyệt đã gây mất mỹ quan đô thị; còn tồn tại tình trạng các hộ dân để đất trống sau đấu giá quyền sử dụng đất…thu hồi đất đấu giá bỏ trống quá 12 tháng

Đối với đất đấu giá bỏ trống quá 12 tháng thì các sở, ngành của TP

có thể thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định

Nhằm tháo gỡ những khó khăn cụ thể trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, TP. Hà Nội đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp rà soát lại toàn bộ những đơn vị đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn, sau đó lựa chọn những đơn vị đã thực hiện thành công các dự án đấu giá để phối hợp và giao nhiệm vụ. Đối với những đơn vị nào chỉ thực hiện đấu giá những dự án có số thu lớn mà ngại thực hiện những dự án nhỏ thì UBND TP sẽ xem xét trong vấn đề giao các dự án tiếp theo.

Còn đối với các dự án đấu giá do UBND các quận, huyện làm chủ đầu tư trước thời điểm thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất TP thì các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện. Về công tác xác định giá khởi điểm, TP. Hà Nội yêu cầu Sở Tài chính và Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp đẩy mạnh cải cách hành chính và rút ngắn thời gian thực hiện, cần phải lựa chọn những đơn vị tư vấn xác định giá chuyên nghiệp, có chất lượng để đảm bảo khi xây dựng giá khởi điểm đảm bảo khả thi và đấu giá thành công.

Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội cũng lưu ý với các cá nhân, tổ chức khi đã trúng đấu giá mà chậm triển khai, hoặc để đất trống quá 12 tháng thì các sở, ngành của TP sẽ tiến hành nhắc nhở, thanh tra, kiểm tra, thậm chí có thể thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định nếu tiếp tục vi phạm.