Vừa qua, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các địa phương trong việc tăng tường quản lý sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, tình trạng vi phạm sử dụng đất nông nghiệp tại Hà Nội hiện nay khá phổ biến, thậm chí nhiều trường hợp nghiêm trọng.Xử lý cá nhân vi phạm quản lý sử dụng đất nông nghiệp
Hà Nội sẽ xử lý cá nhân vi phạm quản lý sử dụng đất nông nghiệp

Để giảm thiểu tình trạng vi phạm sử dụng đất nông nghiệp, UBND thành phố yêu cầu các địa phương phải nắm rõ thực trạng sử dụng quỹ đất nông nghiệp, đất công ích trên địa bàn từng xã, phường, thị trấn. Đồng thời, địa phương phải phân loại và thiết lập hồ sơ quản lý với diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng đúng mục đích hoặc sai mục đích và có biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm.

Theo UBND thành phố, việc quản lý sử dụng đất nông nghiệp tại các địa phương, nếu để xảy ra tình trạng vi phạm, việc xử lý sẽ gắn với từng cá nhân có khuyết điểm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sẽ xử lý cá nhân vi phạm quản lý sử dụng đất nông nghiệp tại Hà Nội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay