Nhằm hạn chế tối đa tiêu cực phát sinh trong hoạt động cho thuê chung cư, ngày 10/4, lãnh đạo Đà Nẵng đã ban hành quyết định về quy trình thủ tục, cách thức tiếp nhận hồ sơ và bố trí căn hộ chung cư cho thuê theo hình thức bốc thăm mỗi tháng 2 đợt.

Theo đó, hàng tháng, Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng tổ chức 2 đợt bốc thăm, bố trí căn hộ chung cư cho các cá nhân, tổ chức được thuê. Chậm nhất 07 ngày sau khi nhận được Quyết định của UBND TP bố trí cho thuê căn hộ chung cư, chủ hộ liên hệ trực tiếp với Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng để được hướng dẫn và nộp hồ sơ. Chậm nhất 20 ngày sau khi các tổ chức, cá nhân hoàn thiện và nộp đầy đủ hồ sơ thuê căn hộ chung cư, Công ty phải tiến hành tổ chức bốc thăm, bố trí căn hộ thực tế cho chủ hộ.Sợ tiêu cực, Đà Nẵng cho bốc thăm thuê chung cư năm 2020 2
UBND TP Đà Nẵng quy định mỗi tháng tổ chức 2 đợt bốc thăm thuê chung cư để hạn chế tiêu cực, sách nhiễu (Ảnh: HC)

Các đợt bốc thăm sẽ được thực hiện trên nguyên tắc ưu tiên bốc thăm ở các căn hộ tầng thấp đối với hộ thuộc diện giải tỏa, hộ có người khuyết tật (không đi lại được), hộ có người là nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin (có tên trong hộ khẩu), đối tượng thuộc diện chính sách theo quy định của pháp luật và đối tượng là người già yếu trên 80 tuổi (chưa có sở hữu nhà ở).

Đối với hộ thuộc đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, nếu được bố trí cùng một khu chung cư thì được tổ chức bốc thăm; nếu được bố trí thuê căn hộ chung cư riêng lẻ thì Công ty Quản lý nhà chung cư Đà Nẵng căn cứ tình hình thực tế để bố trí thuê căn hộ chung cư cho phù hợp. Trường hợp dự kiến bố trí một đợt từ 20 căn hộ trở lên, Công ty thông báo công khai trên phương tiện truyền thông đại chúng để tổ chức bốc thăm theo quy định.

Theo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, quy định này nhằm nâng cao hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc bố trí nhà chung cư cho thuê cũng như tạo nguồn thu theo quy định nộp ngân sách Nhà nước và chi phí quản lý vận hành chung cư thuộc sở hữu Nhà nước; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, của công chức thi hành nhiệm vụ; góp phần ngăn chặn tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu và các hành vi tiêu cực khác trong việc giải quyết hồ sơ xin thuê nhà chung cư; đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức và cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sợ tiêu cực, Đà Nẵng cho bốc thăm thuê chung cư
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay