Sở Xây dựng vừa được UBND Tp.HCM uỷ quyền để thực hiện nhiệm vụ trong một số lĩnh vực thuộc công tác quản lý nhà ở do nhà nước sở hữu.

nhà đất công
Sở Xây dựng được ủy quyền thực hiện một số nội dung

trong công tác quản lý nhà ở. Ảnh minh họa

Cụ thể, Sở Xây dựng sẽ có thẩm quyền quyết định một số nội dung sau: Quyết định duyệt giá bán nhà ở cũ do nhà nước sở hữu (thông qua Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc diện được bán tại thành phố); quyết định đối tượng thuê nhà ở cũ do nhà nước sở hữu; quyết định người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội do nhà nước sở hữu (thông qua Hội đồng xét duyệt cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội); Quyết định phê duyệt kế hoạch phá dỡ, cải tạo, bảo trì, xây lại nhà ở; Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở do nhà nước sở hữu.

Sở Xây dựng được ủy quyền trong thời gian từ ngày 2/10 đến ngày 31/12/2020. Trong phạm vi thực hiện nội dung ủy quyền, Sở Xây dựng được sử dụng con dấu của đơn vị. Sở Xây dựng tiến hành báo cáo kết quả thực hiện cho UBND Tp.HCM theo định kỳ hàng quý.


Theo Thời báo ngân hàng


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Sở Xây dựng Tp.HCM được ủy quyền giải quyết việc quản lý nhà đất công
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay