Tháng 11, Tp.HCM sẽ có quy chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư năm 2020

UBND Tp.HCM vừa chỉ đạo Sở TN&MT chậm nhất trong tháng 11 này phải hoàn thành và trình UBND thành phố xem xét quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Sở TN&MT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện khẩn trương lập quy chế này, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thời gian qua. Cùng với đó, nghiên cứu, đánh giá về cơ sở pháp lý, tính khả thi của việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tại các quận, huyện.hỗ trợ tái định cư
Hiện nay, việc GPMB, tái định cư luôn là vấn đề nóng. Ảnh: Mạnh Cường

UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất cơ chế ứng vốn từ Công ty Đầu tư tài chính thành phố (HFIC) hoặc Quỹ phát triển đất thành phố để tiến hành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tạo quỹ đất sạch. Sau đó, tiến hành chọn nhà đầu tư qua hình thức đấu thầu hoặc đấu giá quyền sử dụng đất để có nguồn vốn thực hiện 7 Chương trình đột phá của Thành ủy.

Sở Tài chính cũng được UBND thành phố giao tham mưu, trình UBND thành phố quy định về quản lý và sử dụng kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (thay thế Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND ngày 5/9/2008).