Ngày 16/05, Ông Trịnh Đình Dũng – Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 547/QĐ-BXD thành lập đoàn kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng nhà ở phục vụ TĐC tại các thành phố Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng.

Đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam làm trưởng đoàn, cùng các đơn vị có liên quan: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng các thành phố Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng phối hợp thực hiện.

Việc Bộ Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng và quản lý nhà ở tái định cư giúp đảm bảo chất lượng sống của người dân sống tại các khu nhà ở tái định cư.

Việc Bộ Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng và quản lý nhà ở tái định cư giúp đảm bảo

chất lượng sống của người dân sống tại các khu nhà ở tái định cư.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng giao đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra công tác đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng xây dựng nhà ở tái định cư bằng vốn ngân sách nhà nước (kể cả các dự án đầu tư bằng hình thức BT) để bố trí các hộ gia đình, cá nhân tái định cư trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà ở tái định cư (tổ chức quản lý vận hành, khai thác kinh doanh, dịch vụ, phí dịch vụ; việc bảo hành, bảo trì) theo quy định của pháp luật.

Về phía địa phương, Sở Xây dựng các thành phố Hà Nội, Tp.HCM và Đà Nẵng có trách nhiệm lập báo cáo về tình hình đầu tư xây dựng các dự án nhà ở tái định cư đã hoàn thành đưa vào sử dụng để bố trí các hộ gia đình, cá nhân tái định cư trên địa bàn gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 30/5/2014.

Việc Bộ Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng và quản lý nhà ở tái định cư là một bước cụ thể hóa các quy định được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 84/2013/NĐ-CP (ban hành vào ngày 25/07/2013) quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư, đặc biệt là đảm bảo chất lượng xây dựng, cũng như việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu đảm bảo chất lượng sống của người dân sống tại các khu nhà ở tái định cư.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Thành lập đoàn kiểm tra công tác xây dựng và quản lý nhà ở TĐC
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay