Thanh tra 157 dự án không sử dụng đất trong 12 tháng liền năm 2020

UBND TP. Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố đã lập các đoàn công tác liên ngành tiến hành kiểm tra các dự án trên địa bàn, đã phát hiện hàng trăm dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai.

Theo đó, đoàn công tác liên ngành đã rà soát 859 dự án được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2013) với diện tích gần 2.987ha và đã phát hiện có 336 dự án với diện tích hơn 1.422ha có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, chậm nộp nghĩa vụ tài chính, cần phải kiểm tra, thanh tra. Trong đó, có 35 dự án, diện tích gần 538ha vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 157 dự án, diện tích gần 625ha có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai, để hoang hóa; 53 dự án, diện tích gần 116ha chậm tiến độ 24 tháng so với dự án đầu tư được duyệt; 107 dự án, diện tích hơn 144ha chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 2.343 tỉ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các dự án vi phạm Luật Đất đai là do việc thực hiện quy hoạch phân khu làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); chính sách quy định về khung giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thay đổi theo Nghị định 69 của Chính phủ, khiến nhiều dự án nằm trong giai đoạn chuyển tiếp giữa các thời kỳ phát sinh vướng mắc; một số dự án thiếu quỹ nhà, đất tái định cư, các chủ đầu tư không chủ động tự lo quỹ nhà tái định cư.

Thanh tra 157 dự án không sử dụng đất trong 12 tháng liền năm 2020 2
Đất dự án bỏ hoang ở Mê Linh Hà Nội.

Bên cạnh đó, năng lực của một số chủ đầu tư hạn chế, chờ đợi thị trường bất động sản phát triển trở lại mới thực hiện dự án; ý thức chấp hành pháp luật đất đai và năng lực tài chính của một số chủ đầu tư còn hạn chế.

Để xử lý những sai phạm trên, với 35 dự án chậm triển khai vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND TP.Hà Nội đã giao Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đề xuất xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền. Với các dự án không còn khả năng triển khai thực hiện và dự án nhiều năm không triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, đề xuất việc thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất.

UBND thành phố cũng giao Sở TNMT lập đoàn thanh tra 157 dự án không sử dụng đất trong 12 tháng liền kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa hoặc sử dụng đất sai mục đích, cho thuê, chuyển nhượng trái phép để trên cơ sở đó có những kiến nghị, đề xuất phù hợp, hạn chế dần những sai phạm về quản lý và sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.